KvinneAkademietBanner

 

Bilde av oss.

Hvem er vi?

Ingvild Forbord (til venstre) er til daglig ansatt som lærer ved en barneskole der hun arbeider med tospråklige barn. Hun har religionshistorie hovedfag der hun spesielt fokuserte på kvinner og religion.

Marit Clementz (til høyre) er også lærer på en barneskole, i tillegg til å være profesjonell forteller med utdanning i fortellerkunst. Sammen har de holdt kurs og arrangert reiser over bokas tema i mer enn ti år.

Kontakt oss:
ingvild@kvinneakademiet.no
marit@kvinneakademiet.no

Bli venn med oss på facebook!

Hvorfor mytologi og religionshistorie
i et kvinneperspektiv?

Vi mener gudinne- og kvinnehistorien har vært gjemt og glemt.

Hvorfor har kvinner hatt en underordnet plass i samfunnet i tusener av år?

Hvorfor finnes det ikke en kvinnelig rollemodell i vår religion som er brukbar som forbilde for våre feminine krefter?

Hvorfor sliter vi med vårt eget selvbilde og våre nære forhold?

Dette er spørsmål vi har stilt oss i mange år. Ingvilds hovedoppgave i religionshistorie "Og vi ser henne komme tilbake..." omhandler bl.a. kvinners forhold til Gudinnen. Kunnskapen om og forholdet til Gudinnen har endret mange kvinners syn på seg selv som kvinner og gitt dem mer selvtillit, kraft og styrke. I møtet med gudinnene, møter vi også sider av oss selv.

På våre kurs reiser vi så langt tilbake i historien vi kan og møter her det gamle Europa og Gudinnene. Den kjente arkeologen Marija Gimbutas har gjennom sine utgravninger og forskning i Europa fra prehistorisk tid,funnet at det her eksisterte samfunn som i årtusener levde i fred og der den høyeste guddom var feminin. Funn av tusener av kvinnefigurer har tidligere ikke blitt tatt alvorlig av arkeologer. Mannlige arkeologer tolket disse som denne tidens pornografiske bilder!

Gimbutas mener kvinner spilte en sentral rolle i religionen og samfunnet i det hun kaller det Gamle Europa.Hennes tolkninger av utgravningsfunn viser at det i Europa fantes samfunn der kvinner hadde en høy status og makt på lik linje med menn. Disse egalitære og fredelige samfunn eksisterte i mange tusen år. Ideen om at ikke alle samfunn og religioner gjennom tidene har vært mannsdominerte, kom som en oppvåkning for tusenvis av kvinner de siste tiårene av det 20. århundre.

Den største gudinnen vi kjenner til er Inanna fra Sumer (dagens Irak). Inanna ble dyrket i 5000 år. Andre store gudinner, som Ishtar, Isis og Afrodite er hennes etterkommere.

Gunnel og Göran Liljenroth forsket i mange år på vår fortid i Norden og norrøn religion. De hevder at deler av Norges vest- og nordkyst var isfritt under siste istid. Folket som levde her dyrket den Store Gudinnen Hel.Gjennom navneforskning kan de finne spor etter gudinnen Hel i stedsnavn over hele Norden. Hel ble omgjort til hel-vetes gudinne da de mannlige guder overtok dominansen. Frøya og de andre norrøne gudinner er minner om henne.

Fra disse store gudinner i prehistorisk tid, kan vi følge utviklingen av synet på kvinner gjennom årtusenene. I de samfunn der Gudinnen var den høyeste guddom, ble livet feiret, - ikke døden. Disse samfunn var fredelige, og menn og kvinner var like verdige. Vold og voldtekt var ikke-eksisterende, - å øve vold mot det hellige livet var utenkelig. Kunst blomstret, noe vi kan se på de utallige vakre krukker som har blitt funnet. Menneskene levde i harmoni med naturen og bygget sine byer på fruktbare sletter. Barnet og livet sto i sentrum. Foreningen mellom mann og kvinne var hellig. Forskere kaller disse samfunn for partnerskapssamfunn.

Feministisk vitenskapsteori forsøker å avsløre religionenes mannsdominans og maktmisbruk. Gjennom å analysere de etablerte religionene, myter og fortellinger om gudinner og kvinner, mener feministiske forskere å finne at disse ble utformet i en mannsdominert kontekst. Den påståtte universelle gyldigheten av kvinners underlegenhet blir tilbakevist.

Bestselgeren "Da Vinci-koden" av Dan Brown (2003) antyder at kristendommens fundament kan være bygget på en løgn. Boken "Holy Blood, Holy Grail"(Michael Baigent, Richard Leigh og Henry Lincoln) kom ut i 1986, og det er på denne kontroversielle bokens teorier Dan Brown bygger sin spennende roman. Baigent, Leigh og Lincoln påstår at Maria Magdalena og Jesus kan ha vært giftog at Maria var en velstående, høyt utdannet kvinne. Hun skal bl.a. ha vært initiert til gudinneprestinne. Det antas at Maria og Jesus fikk barn. Maria skal ha flyktet til Sør-Frankrike og deres etterkommere skal fremdeles eksistere i Europa.

Årsaken til at sannheten om Maria og Jesus så totalt ble snudd på hodet, kan en finne blant annet i de gnostiske tekster som ble utelatt da det nye testamentet ble satt sammen. Her sies det at Maria var den som hadde størst kunnskap, og som var den Jesus ville skulle lære opp disiplene og bygge hans kirke. Denne teorien støttes av mange forskere i dag.

Datidens kvinnesyn, men kanskje også et forsøk på å skjule Marias identitet under kristenforfølgelsene, kan ha ført til løgnene om henne. Forskning på det nye testamentet (på originalspråket) avslører andre tolkninger enn de vi har blitt fortalt i 2000 år. Denne teorien har store implikasjoner for vårt syn på kvinner, men først og fremst for forholdet mellom mann og kvinne.

Våre kurs går tusener av år tilbake på jakt etter den opprinnelige Gudinnen og kvinnen. For at kvinner og menn igjen kan leve i fredelig og fruktbar sameksistens, er det nødvendig å gå helt tilbake til prehistorisk tid for å finne årsakene til den ubalansen som eksisterer i verden i dag. Når vi forstår hvor denne ubalansen oppsto og hvorfor, kan vi lettere forstå hva vi sliter med i dag.

Kunnskapen om et mulig fredelig prehistorisk samfunn der Gudinnen var høyeste guddom og der foreningen mellom mann og kvinne var hellig, har gitt menn og kvinner tro på at en bedre verden er mulig.

Gjennom å dykke dypt ned i de etablerte strukturene som påvirker våre oppfatninger av det maskuline og det feminine, håper vi å kunne omorganisere disse slik at vi kan nærme oss et partnerskapsamfunn igjen.

Vi benytter oss av en blanding av faktakunnskap og myter, legender og eventyr, som vi mener å kunne vise har en viktig sammenheng. Spor etter den detroniserte Gudinnen viser seg å finnes godt gjemt, men svært levende også i folkeeventyrene.


Aktuelt


GUDINNENS FORTELLINGER

Med utgangspunkt i arkeologen Marija Gimbatus' utgravninger og forskning, går boka "Gudinnens fortellinger" dypt inn i myter om gudinner og kvinner og trekker fram gamle samfunn der gudinnen var høyeste guddom og kvinner og menn var likeverdige.

Les mer om boka!

Gudinnens fortellinger


Foredrag om arkeologen Marija Gimbutas`forskning på den Store Gudinnen i det Gamle Europa og ekteparet Liljenroths forskning på den Gömda Gudinnan i Nordisk Mytologi holdes på GaiaGården ved behov.

I foredragene våre skal vi

* Høre om gudinnene

* Meditere med de feminine krefter i oss selv, jorden og kosmos

* Lytte til urstemmen som forteller oss om hvordan det hellige feminine var ment å være

* Gi hverandre rom og støtte til å våge å leve i en ny virkelighet.

Sammen vever vi igjen den andre halvdelen av jordens sannhet inn i verdensbildet.

Se også www.gaiagaarden.com

OM DU ER INTERESSERT, TA KONTAKT

Mob Ingvild: 99693611 ingvildfor@gmail.com Mob Marit: 91625862 maritclementz@gmail.com


KVINNEAKADEMIET PÅ NRK!

I fjerde episode av TV-serien "Hjernevask" som gikk vinteren 2010 har Harald Eia et intervju med KvinneAkademiet. Denne og tidligere episoder kan dere se på NRKs Nett-TV. Se denne siden.

I anledning innslaget har Marit Clementz og Ingvild Forbord skrevet et lengre innlegg på "Hjernevask"-bloggen til NRK. Innlegget finner dere her.


FOREDRAG

Foredrag holdes på forespørsel.